Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
Autor
    Martinát, Stanislav
Konference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Strany
    S. 46-50
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0975, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of availability and efficiency of statistical data for research on agricultural geography
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    agricultural geography
    data availability
    statistical data
Klíčové slovo
    Data
    Dostupnosti
    Geografie
    Hodnocení
    Oblasti
    Statistických
    Využitelnosti
    Výzkum
    Zemědělství
Abstrakt (česky)
   Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou využitelnosti a dostupnosti statistických dat použitelných pro výzkum v oblasti geografie zemědělství. Cílem je zhodnotit stávající stav tzv. "tvrdých" dat, které shromažďují jednotlivé ať už státní (orgány státní správy) či nestátní (neziskové organizace) instituce na základě vlastních statistických šetření. Problematickou se jeví zejména jejich dosažitelnost, respektive dostupnost pouze na úrovni rozsáhlých územních jednotek (krajů, okresů). Za další problematické momenty lze označit jednak neprovázanost jednotlivých systémů daných institucí, což komplikuje jejich využitelnost, jednak obtížnou srovnatelnost v čase vzhledem k měnícím se metodikám statistických zjišťování.
Abstrakt (anglicky)
   Paper is dealing with problem of statistical data availability and efficiency for research carried out in agricultural geography. Aim of the paper is to evaluate contemporary state of availability and efficiency of so-called hard data, that are gathered by both govermental (administration) and non-governmental (NGOs) authorities. The most problematic issue availability of data is, respectively its nonavailability on the level of spatial units other than large (regions, districts). Next problem we see in using of different systems of gathering data by various authorities. Problem is also complicated efficiency for time comparisons because of changes in methodologies used in agricultural censuses.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012