Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
Údaj o odpovědnosti
    Ingrid Bejšovcová, E. Sobotková, Eva Sobotková
Další názvy
    Auswertung der Geomechanischen Parameter von Ablagerungen auf den Lokalitäten der Kohlenbergbau-Aktiengesellschaft Most, des Rechtsnachfolgers
    Evaluation of sediments geomechanical parameters at localities of Mostecká uhelná společnost, joint-stock company, legal successor
Autor
    Bejšovcová, Ingrid
    Sobotková, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 45-54
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    kontrola litologická
    kontrola mechanická
    kontrola stratigrafická
    nadloží
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Velkolom ČSA (Most)
    Velkolom Vršany (Most)
Klíčové slovo
    Geomechanických
    Hodnocení
    Lokalitách
    Mostecké
    Nástupce
    Parametrů
    Pravního
    Sedimentů
    Společnosti
    Uhelné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012