Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
Údaj o odpovědnosti
    Václav Šťastný
Autor
    Šťastný, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 64
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    denudace
    geologie dynamická
    geomorfologie
    granodiorit
    horniny vulkanické
    konference
    kvartér Českého masivu
    modelování
    paleozoikum
    proterozoikum
    sedimenty klastické
    svah
    vlastnosti fyzikální
    zvětrávání fyzikální
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Švihovská vrchovina-Rokycanská kotlina
Klíčové slovo
    Geomorfologické
    Hodnocení
    Hornin
    Kotlině
    Odolnosti
    Rokycanské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012