Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář
Další názvy
    Landslide susceptibility mapping in selected sections of Vsetín District
Autor
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 132-134
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    reliéf
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vsetín
Klíčové slovo
    25-14
    25-23
    25-32
    25-41
    částech
    Gottwaldov
    Hodnocení
    Meziříčí
    Náchylnosti
    Okresu
    Radhoštěm
    Rožnov
    Sesouvání
    území
    Valašské
    Vsetín
    Vybraných
Abstrakt (anglicky)
   Inventory of all recently active, temporalily quietted and fossil slope movements was made in Vsetín District, highly affected by the calamity of July 1997 slope deformations. Engineering-geological action maps of stability conditions at a scale of 10 000 were prepared for an area of 14 map sheets. These provide basic date to draw susceptibility maps of landsliding in the region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012