Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
Další názvy
    Landslide susceptibility assessment in midle of Chriby mountains
Autor
    Havlín, Aleš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 3-4
Strany
    7
Rok
    2010
Výraz tezauru
    landslide risk, bivariate statistical analysis,GIS, landslide susceptibility assessment, geological conditions,land-use, relief, slope angle, curvature of relief, slope length, landslide inventory map
Klíčové slovo
    Chřibů
    části
    Hodnocení
    Náchylnosti
    Sesouvání
    Střední
Abstrakt (česky)
   Statistické metody jsou široce používány pro hodnocení náchylnosti k sesouvání a především bivariační statistická analýza s váhou parametru každé vstupní parametrické mapy, zpracovaná v prostředí GIS. Mapa náchylnosti k sesouvání byla sestavena na základě porovnání vstupních parametrů (geologických podmínek, využití území, reliéfu, sklonu svahu, křivosti a délky svahu) s registrační mapou sesuvů. Potom je možné definovat náchylnost k sesouvání analýzou jednotlivých složek a učinit prognózu prostorové distribuce sesuvů v mapě náchylnosti k sesouvání.
Abstrakt (anglicky)
   Landslide susceptibility assessment in midle of Chriby mountains
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014