Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář, Jan Suchý, Elmar Schleiden
Další názvy
    Landslide susceptibility mapping in Dobkovice and Bohyně regions, Děčín District
Autor
    Rybář, Jan
    Schleiden, Elmar
    Suchý, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 134-136
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Bohyně (Děčín)
    ČR-Čechy
    Dobkovice (Děčín)
Klíčové slovo
    02-23
    02-41
    Bohyně
    Děčín
    Dobkovice
    Hodnocení
    Labem
    Lokalitách
    Náchylnosti
    Okres
    Sesouvání
    Svahů
    Ústí
Abstrakt (anglicky)
   Detailed documentation of all slope deformations found in model regions of Dobkovice and Bohyně, Děčín District, including regional action engineering-geological mapping of slope conditions at a scale of 1:5 000 was made. Landslide susceptibility maps were drawn up
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012