Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
Údaj o odpovědnosti
    Milan Tomášek
Další názvy
    Evaluation of soil characteristics, properties and regimes for soil categorization purposes
Autor
    Tomášek, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 38-41
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Český masiv
    klasifikace
    pedologie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Hodnocení
    Kategorizace
    Půdní
    Půdních
    Režimů
    účely
    Vlastností
    Znaků
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012