Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kunc, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Urbanismus a územní rozvoj
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 6
Strany
    s. 24-29
Rok
    2008
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Evaluation of the Potential Impact of Wind Park Construction on Territorial Development of Tourism: the example of Recreational area of Slezská Harta
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landscape
    perception
    Slezská Harta
    tourism
    wind turbines
Klíčové slovo
    Cestovního
    Elektráren
    Harta
    Hodnocení
    Oblasti
    Potenciálního
    Příklad
    Rekreační
    Rozvoj
    Ruchu
    Slezská
    územní
    Větrných
    Vlivu
    Výstavby
Abstrakt (česky)
   Větrné elektrárny jsou fenoménem, který názorově rozděluje českou laickou i odbornou veřejnost. Z hlediska územního plánovaní a realizace projektů jejich výstavby je klíčovou právě otázka sociální akceptace, a to nejen ze strany residentů dotčených lokalit (komunitní akceptace), ale i z pohledu jejich reprezentace na lokální a regionální úrovni (akceptace politická). V poslední době se staly jedním z hlavních argumentů oponentů proti další výstavbě větrných parků vedle potenciálního vlivu na krajinný ráz i spekulace o jejich negativním působení na cestovní ruch. Cílem článku je analyzovat, zhodnotit a empiricky ověřit možný vliv výstavby VTE na cestovní ruch na příkladu lokality okolí přehradní nádrže Slezská Harta.
Abstrakt (anglicky)
   The study purposes to assess and empirically verify prospective negative effects of the construction of wind turbines on the image and the tourism potential of concerned areas on example of two comparative rural recreational localities (with a planned construction of wind park and with an already existing park) in the Czech Republic. The empirical research consisted of two mutually linked parts: questionnaire survey and focused semi-structured interviews. The emphasis was put on the subjective perception of the phenomenon by specific social actors: tourists and local business representatives in the sphere of tourism.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012