Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
Další názvy
    The Evaluation of Potential Usage for the Effect-Based Approach Established on Critical Loads Calculations in Determining the Heavy Metals Long-Range Transport
Autor
    Beneš, Stanislav
    Cimbálníková, Barbora
    Fottová, Daniela
    Jílek, Pavel
    Skořepa, Jaroslav
    Skořepová, Irena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana ovzduší
Svazek/č.
    Č. 5
Strany
    8
Rok
    2006
Výraz tezauru
    heavy metals, critical loads, mapping, modelling, exceedances, cadmium, lead, mercury, effect-based approach, long-range transport
Klíčové slovo
    Dálkového
    Hodnocení
    Kovů
    Kritických
    Potenciálu
    Použití
    Přenosu
    Přístupu
    Těžkých
    účinkového
    Výpočtech
    Založeného
    Zátěží
    Zjišťování
Abstrakt (česky)
   Tento článek shrnuje výsledky Mezinárodního programu spolupráce pro modelování a mapování založeného v rámci UNECE. Českou geologickou službou ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí byly v období let 2004-2005 vyhodnoceny kritické zátěže a jejich překročení pro kadmium, olovo a rtuť na území lesních a zemědělských ekosystémů ČR. Pro výpočty kritických zátěží byly použity kritické limity adresované účinkům na lidské zdraví. Pro odhad překročení byly kritické zátěže pro lesní ekosystémy srovnány s celkovou atmosférickou depozicí těžkých kovů. Kritické zátěže těžkých kovů pro zemědělské ekosystémy využívající přístupu "stand-still" byly porovnány s aktuálními zátěžemi hnojením a rovněž aplikací kalů.
Abstrakt (anglicky)
   The Evaluation of Potential Usage for the Effect-Based Approach Established on Critical Loads Calculations in Determining the Heavy Metals Long-Range Transport
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014