Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Hanák, Karel Dědáček, Ivan Gnojek, Ivan Kašparec, Marta Chlupáčová
Další názvy
    Radioactivity of sediments developed in the areas affected by 1997 flooding between the towns Olomouc and Šumperk
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Dědáček, Karel, 1946-
    Gnojek, Ivan
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 50-51
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    cesium
    draslík
    látky znečišťující
    radioaktivita
    studie environmentálních vlivů
    thorium
    uran
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Luběnice (Olomouc)
    Lutín (Olomouc)
    Olomouc
    Šumperk
Klíčové slovo
    1997
    Hodnocení
    Náplavových
    Oblastech
    Olomoucí
    Prostoru
    Radioaktivity
    Roku
    Šumperkem
    Uloženin
    Zátopových
Abstrakt (anglicky)
   The transport and redeposition of the natural radioactive elements (Th, U, U (Ra), K) and man-made isotope 137Cs were studied in the alluvial sediments parts of the Šumperk and Olomouc districts. Both laboratory and field gamma-ray spectrometry were applied during these studies. Specially prepared specimens were analysed using multichannel gamma-ray spectrometer (Nucleus, USA) coupled with the Nal(Tl) 4x4 "detector of the 7,9 percent resolution. Field reification was done with the portable gamma-ray spectrometer GS-256 (Geofyzika a.s. Brno, Czech Republic). The obtained results were compared with the resultant maps of the airborne gamma-ray spectrometry realised in 1980s and with the accessible petrophysical data, as well. The radioactive elements were proved to be the very sensitive indicators of changes in the rock environment.
   As the most sensitive one the element of uranium was found which characterised the transport and the redeposition of materials from the source areas to the flood-plaints very well. Depending on its chemical stay the uranium can be found in various quantities in the alluvial sediments along the whole drainage area of the Morava river. The 137Cs radioisotope as a product of the Chernobyl accident shows the analogous behavior. Thin elements can even be - in definite suitable condition - employed as a stratigraphic horizon specifying some exceptional sedimentary events. Generally, the gathered results proved the evident changes in the rock environment from the radioactive elements point of view evoked by the flow events. In spite of the fact that the changes were evaluated not to be significant the attention and the adequate care to the bottom sediments of the all water supplying reservoir dislocated along the Morava river drainage area would be paid.
   The thorough geochemical verification is recommended on the strong U(Ra) anomaly between the villages of Lutín and Slatiňany and on the small anomalies found by the airborne gamma-ray spectrometry in the surroundings of the village of Luběnice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012