Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
Další názvy
    Radon index classification based on the maximum of radon concentration - alternatives and resulting solution
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2012
Výraz tezauru
    radon risk classification, maximum, 3rd quartile
Klíčové slovo
    Aktivity
    Alternativy
    Hodnocení
    Hodnot
    Indexu
    Maximálních
    Objemové
    Pozemku
    Radonového
    Radonu
    řešení
    Výsledné
    Základě
Abstrakt (česky)
   Byly posouzeny 3 alternativy využití maxim v hodnocení radonového indexu a jejich vliv na kompatibilitu s existující radonovou databází. Do doporučení SÚJB byla včleněna třetí alternativa, kdy se maximum místo třetího kvartilu využívá při trojnásobném překročení třetího kvartilu souboru dat na měřené lokalitě.

   Jednotná metodika pro hodnocení radonového indexu pozemku, používaná všemi subjekty s povolením SÚJB, byla dosud založena na využití třetího kvartilu souboru měřených dat objemové aktivity radonu v podloží. Byly posouzeny 3 alternativy hodnocenína základě využití maxim objemové aktivity radonu místo třetího kvartilu z hlediska kompatibility s existující radonovou databází.
Abstrakt (anglicky)
   Radon index classification based on the maximum of radon concentration - alternatives and resulting solution

   Radon index classification based on the maximum of radon concentration - alternatives and resulting solution
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    20. 3. 2014
    15. 10. 2014