Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
Údaj o odpovědnosti
    Eva Soukalová, Drahomíra Krejčová
Další názvy
    Evaluation of regime and quality of groundwater in the Brno area
Autor
    Krejčová, Drahomíra
    Soukalová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 48
Strany
    s. 54
Rok
    1999
Poznámky
    Anglické resumé
    obr., tab., bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací Čes. Hydrometeorol. Úst.
Předmětová skupina
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie regionální
    kvalita vody
    látky znečišťující
    monitoring
    odtok
    srážky dešťové
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    vodní režim
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Brno
    ČHMÚ
    Hodnocení
    Jakosti
    Oblasti
    Pobočky
    Podzemní
    Působnosti
    Režimu
    územní
    Vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012