Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář, Josef Stemberk
Další názvy
    An introductory study for hazard evaluation due to slope instability in the Vsetín region, section Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
Autor
    Rybář, Jan
    Stemberk, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 57
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    deformace základové půdy
    mapa inženýrskogeologická
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    studie environmentálních vlivů
    využití území
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jablůnka (Vsetín)
    Malá Bystřice (Vsetín)
    Mikulůvka (Vsetín)
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
Klíčové slovo
    Bystřice
    Etapa
    Hodnocení
    Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá
    Nestability
    Oblasti
    Okrese
    Prací
    Rizik
    Svahů
    Valašské
    Vsetín
Abstrakt (anglicky)
   An introductory study to provide hazard evaluation due to slope instability for state officials responsible to decide about rational land use in areas repeatedly threatened by dangerous geodynamical processes was elaborated. A section of Vsetín region most heavily affected by a calamity of slope deformations of July 1997, has been selected as the model area. Inventory and mapping of all alope deformations, which provide signs of either recently active, recently and temporally stabilized, or fossil movements was finished in the northern part of the area. Two map lists 1:10 000 providing local engineering geological stability conditions were prepared. An example of such a map, computer processed, however simplified, can be seen in Fig. 1. A lay-out method for preparation of landslide susceptibility maps was suggested and verified on one map list 1:10 000, divided into three zones and mine subzones with uneven stability conditions.
   Land use conditions for different construction activities were formulated
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012