Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Strany
    s. 223-227
Poznámky
    Překlad názvu: Evaluation of seismic effects of mining induced seismic events on surface structures - Review
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Klíčové slovo
    Důlně
    Hodnocení
    Indukovaných
    Jevů
    Objekty
    Povrchové
    Review
    Seismických
    účinků
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je stručnou rešerší postupů používaných v ČR a v Polsku pro hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty.Je poukázáno na komplex projevů hlubinné těžby černého uhlí v hornoslezské pánvi a význam geologické stavby oblasti na indukované vlnové pole.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution is brief review of procedures for evaluation of seismic effects of mining induced seismic events on surface structures that used in CR and Poland. It is documented that effects of underground mining of hard coal in the Upper Silesian Coal Basin if very comprehensive and that geological setting have significant influence on induced surface wave field.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012