Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
Údaj o odpovědnosti
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, František Staněk
Další názvy
    Evaluation of coal, adjacent transition rocks and method of their graphic representation
Autor
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 68-84
Rok
    1998
Poznámky
    9 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    archiv
    databanka
    dokumentace geologická
    grafické techniky
    klasifikace
    oceňování ložiska
    petrografie
    technologie
    uhlí
    ukládání dat
Geografické jméno
    ČR
Klíčové slovo
    Grafického
    Hodnocení
    Hornin
    Přechodných
    Uhlí
    Zobrazení
    Způsob
Abstrakt (anglicky)
   Two classifications of coal and transition (adjacent) rocks were elaborated - technological classification with variable limits of evaluation of coal as raw material and petrographical classification with invariable limits of classification for evaluation of coal as sediment. Basic criteria of petrographical classification are: proportion of inorganic and organic parts of coal substance (according to ash content A), composition of organic part of coal substance (according to occurrence of detric and xylitic components in brown coals or according to dull or lustrous components of hard coal) and nature of inorganic part of coal substance and of clastic rocks. Graphic designations were elaborated for all genetic types of coal (humites, liptodetritic, saprodetritic, liptobiolitic and sapropelitic coals) and for coals according to coalification (lignites, brown or subbituminous coals, bituminous hard coals, metamorphosed coals and anthracites).
   Further, special designations were designed for tectonically or thermally affected coals, for weathered coals, for drilled coals, coals without detailed description etc. By means of such designations it is possible to draw graphic outpus (drill log, details of coal seam) based on processed data filed in deposit database
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012