Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
Autor
    Halas, Petr
Konference
    Ph.D. Workshop 2006 (1. : 08.11.2006-08.11.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
Strany
    s. 14-20
Poznámky
    Překlad názvu: Interpretation of changes of biodiversity and cultural landscape in the part of drainage area of Svratka river
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    biodiversity changes
    biogeography
    geobiocenology
    Vysočina highland
Klíčové slovo
    Biodiverzity
    části
    Hodnocení
    Krajiny
    Kulturní
    Povodí
    Příkladu
    Rázu
    Svratky
    Změn
Abstrakt (česky)
   Práce pojednává o perspektivě ochrany přírody a krajiny vybrané části povodí Svratky. Území tvoří část povodí řeky Loučky a Libochůvky. Specifickým rysem krajiny je mírně členitý reliéf s hlubokými říčními údolími. Území se nachází na významném rozhraní termofytika a mezofitika, tato skutečnost a říční fenomén podmiňují biodiverzitu.
Abstrakt (anglicky)
   Work treat of sense of conservation of nature and landscape in specific part of drainage area of river Svratka. The ground forms a part of drainage area of rivers Loučka and Libochůvka. Specific feature of landscape is mild broken topography with deep riverine valley. The ground finds on meaningful boundary-line of termophyticum and mesophyticum, this fact and riverine phenomenon implicates big biodiversity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012