Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
Údaj o odpovědnosti
    Milan Lehotský
Další názvy
    The buffering capacity of soils in Slovakia as evaluated in relation to anthropogenic acidification
Autor
    Lehotský, Milan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 4
Strany
    s. 357-374
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 3 tab. + 1
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    acidita
    pedologie
    Západní Karpaty
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Antropogénnemu
    Hodnotenie
    Schopnosti
    Slovenska
    Tlmivej
    Voči
    Zakysĺovaniu
Abstrakt (česky)
   Proces antropogenní acidifikace půd probíhá na celém území ČSFR. Je způsoben kyselou atmosférickou depozicí, vůči které mají půdy různou tlumivou schopnost. Tlumivá schopnost půd je přímo závislá na jejich maximální sorpční kapacitě (T) a stupně sorpčního nasycení (V). Na základě hodnot T a V bylo stanoveno 7 stupňů tlumivosti půdních jednotek Slovenska vůči antropogenní acidifikaci. Prostorový obraz hodnotových stupňů zobrazený v mapě umožnil vyčlenit 9 hlavních typů struktur (patternů) půdních jednotek Slovenska
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012