Podrobnosti záznamu

Název
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
Autor
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 1
Strany
    s. 47-50
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Hollandite and cryptomelane from Vlčeves near Černovice
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    cryptomelane
    hollandite
    Mn, Ba enrichment
Klíčové slovo
    Černovic
    Hollandit
    Kryptomelan
    Vlčevsi
Abstrakt (česky)
   Nový výskyt hollanditu a kryptomelanu v Mn, Ba geochemicky neobohacených horizontech krystalinika s grafitovými polohami u Vlčevsi poblíž Černovic u Tábora.
Abstrakt (anglicky)
   New occurence of hollandite and cryptomelane in Mn, Ba enrichment horizon of the crystallinic rocks from the Moldanubicum at Vlčeves near Tábor.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012