Podrobnosti záznamu

Název
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
Další názvy
    Dreslerová D., Břízová E., Růžičková E., Zeman A.: Změny přírodního prostředí v holocénu a archeologie nivy v povodí středního Labe
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2004
Zdrojový dokument - monografie
    Gojda M. /ed./ : Ancient landscape settlement dynamic and non-destructive archaeology
Výraz tezauru
    archaeology, settlement, palynology, vegetation, radiocarbon dating, climate, global warming, geology, geomorphology, Labe River, palaeomeanders, stratigraphy, Holocene, Pleistocene, Central Bohemia
Klíčové slovo
    Alluvial
    Archaeology
    Elbe
    Environmental
    Holocene
    Labe
    Middle
    Processes
    Valley
Abstrakt (česky)
   Niva Labe je specifickým fenoménem v krajině. Zvýšený zájem o výzkum nivy je v celosvětovém měřítku, jeho zájem je pro potřeby vývoje a změn přírodního prostředí a klimatu v minulosti ve spojení s možným vlivem na globální oteplení. Nivní sedimenty obsahují informace a záznamy pro rekonstrukci geomorfologických a geologických procesů, vývoji vegetace a klimatu v kvartéru.
Abstrakt (anglicky)
   The Labe River floodplain is a specific landscape phenomenon. The increased interest in the areas of river floodplains, both in this country and in the rest of the world, has several causes, in particular the need to take a greater interest in the development and changes of environments and climates in the past in connection with the possible impacts global warming. Floodplain sediments contain information that can contribute to the recostruction of geomorphological and quaternary geological processes, vegetation cover and climate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014