Podrobnosti záznamu

Název
    Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications
Další názvy
    Holocenní subfosilní chironomidová stratigrafie (Diptera: Chironomidae) v sedimentu z Plešného jezera: Paleoenvironmentální implikace
Autor
    ,
    Stuchlík, Evžen
    Tátosová, Jolana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 61/Suppl, č. 20
Strany
    11
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Chironomidae, glacial lake, climate changes, paleolimnology
Klíčové slovo
    Bohemian
    Chironomid
    Chironomidae
    Czech
    Diptera
    Forest
    Holocene
    Implications
    Lake
    Palaeoenvironmental
    Plešné
    Republic
    Sediment
    Stratigraphy
    Subfossil
Abstrakt (česky)
   Zbytky chironomid byly analyzovány ve vrchních 280 cm sedimentárního profilu z Plešného jezera o délce 543 cm. Dvě změny byly zaznamenány v relativně stabilním holocenním složení - na začátku holocenu a v letech 1540-1771. Tyto změny mohou souvicet se změnami klimatu a intenzivním odlesňování
Abstrakt (anglicky)
   A faunal record of chironomid remains was analyzed in the upper 280 cm of 543 cm long sediment core from Plešné lake. Two changes were recorded in the relatively stable Holocene chironomid composition - at beginning of the Holocene and during the interval 1540-1771 AD. This changes could be explained by climatic changes and by increasing afforestation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014