Podrobnosti záznamu

Název
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
Údaj o odpovědnosti
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Další názvy
    Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
Autor
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 179-180
Rok
    1997
Poznámky
    8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    aluvium
    granulometrie
    holocén
    kvartér Polabí
    povodeň
    řeka
    sedimentace fluviální
    terasa
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nymburk
    Tišice (Mělník)
Klíčové slovo
    12-24
    13-24
    Holocenní
    Hradec
    Králové
    Labe
    Nymburkem
    Praha
    Sedimenty
    Tišicemi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012