Podrobnosti záznamu

Název
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
Autor
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 179-180
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: GA404/94/0604, GA ČR
Klíčové slovo
    Holocene
    Holocenní
    Labe
    Nymburk
    Nymburkem
    River
    Sediments
    Sedimenty
    Tišice
    Tišicemi
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012