Podrobnosti záznamu

Název
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Další názvy
    Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Autor
    Baroň, Ivo
    Hubatka, František
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Novotný, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, Silesian Nappe, slope failures, landslides, 14C dating, Ground Penetrating Radar
Klíčové slovo
    Deformace
    Godulského
    Holocenní
    Hornin
    Pohyby
    Souvrství
    Svahovými
    Vrásová
Abstrakt (česky)
   Článek prezentuje dva profily v rámci kompresní zóny dvou hlubokých translačních sesuvů ve slezské jednotce. Jsou zde doloženy holocénní vrásy třídy 1B, šupinovitá stavba, pohřbené fluviální sedimenty a paleopůdy.
Abstrakt (anglicky)
   Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014