Podrobnosti záznamu

Název
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
Autor
    Kolcun, Alexej
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šimkovičová, Jarmila
Konference
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century (25.11.2003-27.11.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 2
Strany
    s. 579-585
Poznámky
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Horizontal stress in Czech part of Upper Silesian Basin
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    horizontal stress
    hydrofracturing
Klíčové slovo
    části
    české
    Horizontální
    Hornoslezské
    Napětí
    Pánve
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou diskutována měření horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve. Měření umožnila získat představu o generální orientaci působení napětí ve směru předpokládaného působení karpatských příkrovů. Zároveň se prokázalo, že v blízkosti regionálních tektonických poruch dochází k natáčení většího hlavního napětí v jejich směru. Byla zjištěna vysoká anizotropie horizontálního napětí, vysoký poměr horizontálního a vertikálního napětí ((SH+Sh)/Sv÷2). V oblastech silně ovlivněných hornickou činností dochází k vymizení anizotropie horizontálního napětí a hodnota se blíží hodnotě odvozené z elastického modelu a geostatického zatížení nadložím.
Abstrakt (anglicky)
   The results of measurement by hydrofracturing method in the area of Czech part of USB are discussed. The measurements proved some general direction of the primary stress impact: high anisotrophy of horizontal stress, relatively high ratio of horizontal to vertical stresses ((SH+Sh)/Sv÷2). Horizontal stresses in the zones intensely disturbed by mining activity indicate magnitudes corresponding only to effect of overburden load in elastic model of rock mass. Orientation of horizontal stress either corresponds direction of presumed effect of superposition of Carpathian nappes or copiers direction of vicinity tectonic faults usually near of them.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012