Podrobnosti záznamu

Název
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Kolek
Další názvy
    Mining Příbram in the science and technique 1990
Autor
    Kolek, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudy
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 63-66
Rok
    1991
Předmětová skupina
    chemické loužení
    ekologie
    konference
    netradiční suroviny
    stavby vodní
    suroviny netradiční
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    1990
    Hornická
    Příbram
    Technice
    Vědě
Abstrakt (česky)
   Jednání symposia Hornická Příbram ve vědě a technice 1990 proběhlo v 10 sekcích : Geologie pro životní ptostředí, Měřictví, Radioaktivita v hornictví a kontrole životního prostředí, Odkaliště, Chemické metody dobývání a zpracování surovin, Geomechanika, Biolokace, Reprografie a Analýza nerostných surovin. Průběh sympozia byl poznamenán útlumem rudného a uranového hornictví, v přípravě se nepodařilo zajistit plánovanou sekci ekonomika rudného hornictví. Závěry jednotlivých sekcí a účast 461 čs. a 24 zahraničních odborníků svědčí o zájmu a ve prospěch zachování sympozia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012