Podrobnosti záznamu

Název
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Geological environment and its engineering geological characteristics on the 13-143 Pečky map sheet
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 33-37
Rok
    2000
Poznámky
    5 diagr., 18 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kutnohorské krystalinikum
    kvartér Polabí
    mapa geologická
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    metamorfika
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Pečky (Nymburk)
Klíčové slovo
    13-14
    13-143
    Charakteristika
    Horninové
    Inženýrskogeologická
    Listu
    Nymburk
    Pečky
    Prostředí
Abstrakt (anglicky)
   Nearly the whole surveyed area is part of the Nymburk basin with the Labe river accumulation sequence. A complex of sandy, silty and argillaceous sediments of late Cretaceous age predominates in the pre-Quarternary bedrock. Only SW corner of the map sheet is covered by migmatites of the Kutná Hora crystalline complex. The most-represented Quarternary sediments are the terrace deposits of Günz 1-Würm age, covered by loess deposits at higher levels. The youngest and most widespread terrace level (Würm) is to a considerable degree covered by eolian sands that form locally sand dunes (Sokoleč, NW of Oseček, Písková Lhota). Foundation soils with the highest bearing capacity lie on migmatites (Rdt = 175-275 kPa - at a base width of 1 m). Foundation engineering on the Cretaceous marls is largely hampered by their high degree of weathering. Eluvia reach down to a depth of 4 m and they have a lower bearing capacity (Rdt = 80-100 kPa). Their properties are shown in Figs. 1, 2 and 3.
   Terrace deposits form a good foundation soil and they consist of sands (fraction 0.25-2.0 mm) predominating over gravels (fraction 2-32 mm) - Fig. 4. In higher terraces the groundwater level is deeply sunken, being situated only in a depth of 2-3 m in the Würm terrace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 2. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012