Podrobnosti záznamu

Název
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Rock basement assemblage on the engineering geological map sheet 1:50 000 Klatovy
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 62-63
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    geologie inženýrská
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    mapa inženýrskogeologická
    metamorfika
    moldanubikum
    regionální inženýrská geologie
    tepelsko-barrandienská oblast
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Klatovy
Klíčové slovo
    1:50
    21-24
    000
    Horninové
    Inženýrskogeologické
    Klatovy
    Listu
    Mapy
    Podkladu
    Prostředí
    Skalního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012