Podrobnosti záznamu

Název
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kühn, Marek Kundrát
Další názvy
    Ore mineralization of the rocks from the boreholes K-1/ZO, K-2/St and K-3/Ro from the central part of the Železný Brod crystalline complex,Northern Bohemia, Czechoslovakia
Autor
    Kühn, Petr
    Kundrát, Marek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 2
Strany
    s. 15-55
Rok
    1990
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    minerály
    minerály horninotvorné
    oxidy
    profil vrtný
    rudní pásmo
    sulfidy a sulfosoli
Klíčové slovo
    Horniny
    III
    K-1/ZO
    K-2/St
    K-3/Ro
    Krystalinika
    Minerály
    Rudní
    Vrtů
    železnobrodského
Abstrakt (česky)
   Rudní mineralizaci zastiženou vrty K-1/Zo, K-2/St a K-3/Ro v horninových sledech sericitických, chloriticko-sericitických až kvarcitických fylitů tvoří: pyrit, pyrhotin, markazit, chalkopyrit, sfalerit, galenit, covellín, chalkozín, magnetit, hematit, goethit, ilmenit, rutil, anatas a blíže neurčené oxidy titanu. Významnou složkou je též grafit a organická hmota v různém stupni prouhelnění. Koncentrace uranu jsou tak nízké, že nemohly být mikroskopem pozorovány uranové a uranonosné minerály. Z rudních minerálů je nejvíce zastoupen porfyroblastický pyrit a alterovaný ilmenit. Několik bohatších poloh tvoří i synsedimentární Fe-oxidy s převažujícím magnetitem.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012