Podrobnosti záznamu

Název
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Hrabal, Petr Kühn
Autor
    Hrabal, Jaroslav
    Kühn, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    s. 3-35
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Předmětová skupina
    fylit
    granáty
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mikrosonda elektronová
    petrografie
    profil vrtný
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Roprachtice
    Stanový
Klíčové slovo
    Horniny
    K-2/St
    K-3/Ro
    Krystalinika
    Vrtů
    železnobrodského
Abstrakt (česky)
   Petrografické studium hornin vrtů K-2/St a K-3/Ro a hornin vybraných intervalů vrtu K-1/ZO v centrální části železnobrodského krystalinika. Horniny představují převážně nízce metamorfované sedimenty řady sericitický fylit - sericitický kvarcit s nejvýše malou příměsí vulkanoklastického materiálu. Předpokládá se metamorfóza v křemen-albit-chloritové subfacii i když intenzita metamorfózy mohla kolísat a místy překročit biotitovou izográdu. Práce představuje úvodní část série samostatných článků, věnovaných výsledkům komplexního studia uvedených vrtů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012