Podrobnosti záznamu

Název
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
Údaj o odpovědnosti
    Petr Sulovský, Petr Kühn
Autor
    Kühn, Petr
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 4
Strany
    s. 66-94
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu.
Předmětová skupina
    analýza aktivační
    fylit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mineragrafie
    petrografie
    prvky stopové
    sericit
    těžké minerály
    U (uran - 92)
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Roprachtice
    Stanový
Klíčové slovo
    Horniny
    K-2/St
    K-3/Ro
    Krystalinika
    Mikrodistribuce
    Uranu
    Vrtů
    železnobrodského
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia hornin dvou vrtů z centrální části železnoborského krystalinika, výsledky stanovení distribuce uranu v horninách a horninotvorných minerálech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012