Podrobnosti záznamu

Název
    Host preferences in Late Ordovician (Sandbian) epibenthic bryozoans: example from the Zahořany Formation of Prague Basin
Další názvy
    Preference hostitelů u svrchnoordovických (sanbian) epibentických mechovek: příklad ze zahořanského souvrství pražské pánve.
Autor
    Kácha, Petr
    Šarič, Radko
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 1
Strany
    10
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Epibethic Bryozoans, Upper Ordovician, Prague Basin, Zahořany Formation
Klíčové slovo
    Basin
    Bryozoans
    Epibenthic
    Example
    Formation
    Host
    Late
    Ordovician
    Prague
    Preferences
    Sandbian
    Zahořany
Abstrakt (česky)
   Byla podána detailní analýza ekologické pozice svrchnoordovických epibentických mechovek v rámci fosilních asociací Zahořanského souvrství. Nejčastějšími organismy, na které mechovky přisedaly, byly schránky hlavonožců a konulárií, méně často trilobiti a brachiopodi. Mezi trilobity, mechovky zřetelně preferovaly jediný druh - Dalmanitina proaeva a to jeho cephalony. Pouze jediné pygidium z více než 450 bylo kolonizováno mechovkou. U brachiopodů však nebyla žádná část schránky upřednostňována. Vztahy mezi výskytem mechovek a přínosem siltového materiálu jsou také diskutovány, stejně jako změny ve faunistických asociacích Zahořanského souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Detailed analysis of the ecologic position of Late Ordovician epibenthic bryozoans within fossil associations from the upper part of the Zahořany Formation have revealed a statistically significant host preference. The most common hosts were found to be cephalopod shells and conulariid exoskeletons, less commonly disarticulated trilobite exoskeletons and brachiopod shells were utilized. Among the trilobite remains, the bryozoans prefered to settle on the central part of cephala in the medium-sized trilobites Dalmanitina proaeva. Howevever only one pygidium of more the 450 studied pygidia of the latter species was colonized by epibenthic bryozoans. No preferred area for attachment of bryozoans on brachiopod shells was found. The relation between fluctuating input of clastic material into the mostly siltstone sequence and the occurrence of the epibentic bryozoans is discussed. The changes in the faunal associations of the Zahořany Formation are also documented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014