Podrobnosti záznamu

Název
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation
Autor
    Kolář, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2 /146/
Strany
    s. 13-20
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Překlad názvu: Jak moc můžeme důvěřovat některým momentovým tenzorům - pokus o odhad chyby momentových tenzorů
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    error estimation
    seismic moment decomposition
    seismic moment tensor inversion
Klíčové slovo
    Attempt
    Can
    Error
    Estimation
    Moment
    Much
    Seismic
    Tensors
    Trust
Abstrakt (česky)
   Během zpracování vybraných jevů z KTB aktivního experimentu vyvstaly pochybnosti o spolehlivosti dat a následně i o spolehlivosti výsledků z nich získaných. V práci jsou detailně studovány 3 vybrané jevy, jsou určeny jejich plné seismické momentové tenzory včetně jejich chyb (je užita nelineární inverze poměrů vln P/SH).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013