Podrobnosti záznamu

Název
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation - 2. data reinterpretation, methodology improvement
Autor
    Kolář, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, 1 /149/
Strany
    s. 31-39
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA200120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228925
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: IAA300120805, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0239719
    Překlad názvu: Jak moc můžeme důvěřovat některým momentovým tenzorům - pokus o odhad chyby momentových tenzorů- 2. reintepretace dat, zlepšení metodologie
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    error estimation
    seismic moment tensor decomposition
    seismic moment tensor inversion
Klíčové slovo
    Attempt
    Can
    Data
    Error
    Estimation
    Improvement
    Methodology
    Moment
    Much
    Reinterpretation
    Seismic
    Tensors
    Trust
Abstrakt (česky)
   Pomocí nelineární inverse poměrů (relativních) amplitud P a S vln byly stanoveny momentové tensory 3 vybraných KTB jevů . Metoda byla rozvinuta v následujících bodech: rekalibrace seismogramu, reinterpretace čtení maximálních amplitud S vln, lineární inverse (rekalibrovaných) amplitud včetně určení chyb a čtyř metod jejich transformace při dekompozici MT.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013