Podrobnosti záznamu

Název
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
Další názvy
    Hrádek in Libomyšl near Beroun: Prehistoric burial-mound or natural hill? (Results of geophysical research)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    7
Rok
    2007
Výraz tezauru
    archaeology
    geophysical methods
Klíčové slovo
    Berouna
    Elevace
    Geofyzikálního
    Hrádek
    Libomyšli
    Mohyla
    Pravěká
    Přírodní
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální výzkum (gravimetrie, seismika, geoelektrika), mohyla, struktura
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical research (gravity method, seismic method, geoelectrical method), prehistoric burial-mound, structure
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012