Podrobnosti záznamu

Název
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
Další názvy
    The castle in Lysá upon Labe and the results of the geophysical survey in the northern part of the chateau`s area
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Valenta, Jan
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Castelologica bohemica
Výraz tezauru
    archeology
    geophysical research
    Lysá nad Labem
Klíčové slovo
    Areálu
    části
    Geofyzikálního
    Hrad
    Labem
    Lysé
    Průzkumu
    Severní
    Výsledky
    Zámeckého
Abstrakt (česky)
   Archeologický průzkum hradu Lysá nad Labem geofyzikálními metodami
Abstrakt (anglicky)
   Archeological research of Lysá upon Labe castle using geophysical methods
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012