Podrobnosti záznamu

Název
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
Další názvy
    Boundary intervals of graptolite biozones in the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin)
Autor
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 2004, č. 1
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    biostratigraphy
    graptolites
    Klabava Formation
    Ordovician
    Prague Basin
Klíčové slovo
    Biozón
    Graptolitových
    Hranice
    Klabavském
    Ordovik
    Pánve
    Pražské
    Souvrství
Abstrakt (česky)
   Je diskutován stratigrafický rozsah graptolitů s ohledem na hranice biozón v klabavském souvrství. Dva intervaly jsou navrženy jako neformální stratigrafické jednotky.
Abstrakt (anglicky)
   Stratigraphic ranges of graptolites with respect to the biozone boundaries in the Klabava Formation are discussed. Two stratigraphic intervals are proposed as new informal stratigraphic units.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012