Podrobnosti záznamu

Název
    Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
Další názvy
    Bulk find of flint blades from Bernartice on Oder, district Nový Jičín
Autor
    Grepl, Emanuel
    Janák, Vratislav
    Oliva, Martin
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému"
Strany
    9
Poznámky
    Akce: 2004 ; FF MU Brno
Výraz tezauru
    blades
    Eneolithic
    flint of Kraków - Czestochowa Jurassic
    variety G
Klíčové slovo
    Bernartic
    čepelí
    Hromadný
    Jičín
    Nález
    Nový
    Odrou
    Okr
    Silicitových
Abstrakt (česky)
   Z muzea v Novém Jičíně byly popsány tři dlouhé silicitové čepele (12 - 13,5 - 14 cm), které představují povrchový nález z roku 1929. Rámcově byly zařazeny do eneolitu. Jsou zhotoveny ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury, variety G. Jsou jedním z dokladů o dálkové komunikaci Oderskou branou ze severu na jih.
Abstrakt (anglicky)
   There have been described three long flint blades (12 - 13,5 - 14 cm) from the muzeum of Nový Jičín (northern Moravia). The blades were found at Bernartice on Oder in 1929. The authors suppose their connection very probably with Eneolithic cultures. The used raw material used is represented by flint of Kraków-Czestochowa Jurassic, variety G. The blades are evidence about a long-distance connection through the Odra Gate from the north to the south.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012