Podrobnosti záznamu

Název
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
Údaj o odpovědnosti
    Zbyněk Hrkal
Další názvy
    Is there a regional acidification of groundwaters imminent in Bohemia?
Autor
    Hrkal, Zbyněk
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 9
Strany
    s. 275-276
Rok
    1991
Poznámky
    4 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    acidita
    atmosférická depozice
    ekologie
    kontaminace vod
    krušnohorské krystalinikum
    voda podzemní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Krušné hory
Klíčové slovo
    Acidifikace
    Čechách
    Hrozí
    Podzemních
    Regionální
    Vod
Abstrakt (česky)
   Proces acidifikace byl donedávna spjat s problémem okyselování povrchových vod nejvýrazněji v případě poklesu pH ve skandinávských a kanadských jezerech. Proto byla v ČGÚ zpracována data o změnách kvality podzemních vod na území České republiky od r. 1955 do současnosti. Ze srovnání koncentrací hlavních iontů z 256 pramenů v oblasti Krušných hor vyplývají obdobné trendy jako ve Skandinávii, ale výrazně intenzivnější. Ve sledovaném období poklesla koncentrace HCO3 na polovinu, obsah NO3 se zvýšil místy až l0x, současně se zvýšením obsahu SO4 a Ca.Protože jde o území bez zemědělské činnosti, vzestup koncentrace oxidů N pochází z atmosférické depozice. Získané výsledky jsou varujícím důkazem postupující acidifikace podzemních vod v regionálním měřítku, bez ohledu na nadmořskou výšku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012