Podrobnosti záznamu

Název
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Anna Langrová, Jan Hloušek
Další názvy
    Hulsit, szaibelyt a fluoborit v borátovém skarnu cínového ložiska Zlatý Kopec, sz. Čechy, Česká republika
Autor
    Hloušek, Jan
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 17(119)
Strany
    p. 51-56
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 5 fot., 1 tab., 18 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    boráty
    cín
    fluoborit
    fluór
    hořčík
    hulsit
    krušnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    metalogeneze
    parageneze
    skarn
    szaibelyit
    železo
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Zlatý Kopec (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Borate
    Czech
    Deposit
    Fluoborite
    Hulsite
    Kopec
    NW
    Republic
    Skarn
    Szaibelyite
    Tin
    Zlatý
Abstrakt (anglicky)
   The first occurrence of the boron minerals hulsite, szaibelyite and fluoborite in Czech Republic has been found in borate skarn of Zlatý Kopec tin-deposit. The origin of these minerals derives from solutions of tin-rich granites. This process is accompanied by intense hydrothermal alteration of different types of skarn and multiple remobilization of cassiterite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012