Podrobnosti záznamu

Název
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Lubor Žák
Další názvy
    Žíly s hyalofánem a zoisitem z pyrit-rodochrozitového ložiska u Litošic ve Východních Čechách
Autor
    Žák, Lubor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 36, no. 1
Strany
    s. 67-75
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab., 2 pl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    fylosilikáty
    krystalochemie
    minerály
    mobilita
    mřížkové konstanty
    proterozoikum
    pyrit
    sorosilikáty
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Litošice
Klíčové slovo
    Bohemia
    Czechoslovakia
    Deposit
    Eastern
    Hyalophane-zoisite
    Litošice
    Near
    Pyrite-rhodochrosite
    Veins
Abstrakt (česky)
   Vláknité až stébelnaté agregáty hyalofánu, albitu, tremolitu, zoisitu-beta a pyritu, doprovázené jemnozrnným rodochrozitem, vyplňují čočkovité žíly o mocnosti několika centimetrů v metamorfovaných horninách svrchního proterozoika s grafitem a pyritem. Jsou uvedeny krystalochemické vzorce minerálů a mřížkové parametry hyalofanu. Žilné minerály vznikly hydrotermálně metamorfními pochody, které byly spojeny s mobilizací prvků minerálů sousedních hornin. Zdrojem barya byly pravděpodobně stratiformní barytové polohy. Vznik minerálů byl doprovázen tektonickými pohyby
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012