Podrobnosti záznamu

Název
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
Další názvy
    Hydraulic conductivity of granites in the Bohemian Massif - comparison of a detailed and a regional scale
Autor
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Hydraulic conductivity, granite, Bohemian Massif, scale effect
Klíčové slovo
    Českého
    Dat
    Detailního
    Granitů
    Hydraulická
    Masivu
    Měřítka
    Regionálního
    Srovnání
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se věnuje studiu hydraulických vlastností granitů v Českém masivu včetně vlivu měřítka měření na výsledné hodnoty. Pro puklinové prostředí granitů je charakteristická vysoká heterogenita hydraulické vodivosti, její hodnoty se pohybují v rozmezí 10-11 to 10-4 m.s-1. Výsledky ukazují trend poklesu hydraulické vodivosti s hloubkou. Detailní testy vystihují přesně heterogenitu horninového prostředí, jejich nevýhodou je malý prostorový dosah. Regionální data z čerpacích zkoušek poskytují průměrné hodnoty hydraulické vodivosti pro velké objemy hornin. U statistického zpracování je ale nutné počítat s chybou danou cíleným situováním vrtů do produktivních oblastí s vysokou hydraulickou vodivostí.
Abstrakt (anglicky)
   Hydraulic conductivity of granites in the Bohemian Massif - comparison of a detailed and a regional scale
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014