Podrobnosti záznamu

Název
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
Další názvy
    Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Autor
    Boháč, Jan
    Metelková, Zdeňka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Skládkový workshop Liberec - Zittau 2008
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2008
Výraz tezauru
    minerální těsnění
    vápnění
Klíčové slovo
    Hlíny
    Hydraulická
    Minerálního
    Sprašové
    Těsnění
    Vápnění
    Vliv
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
Abstrakt (anglicky)
   Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012