Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
Údaj o odpovědnosti
    Jana Říhová Ambrožová, Petra Ivanovová
Další názvy
    Hydric recultivation in region Most. The first results of hydrobiological survey of hydric recultivated region Most
Autor
    Ambrožová, Jana, 1972-
    Ivanovová, Petra
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 63, č. 4
Strany
    s. 102-106
Rok
    2013
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    504.06
    556
Skupina konspektu
    502
    556
Předmětová skupina
    ekosystém
    jezero
    krajina
    kvalita vody
    monitoring
    rekultivace
    těžba
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Most, jezero (Česko)
    Most-oblast (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Hydrická
    Hydricky
    Hydrobiologického
    Mostecka
    Mostecku
    Průzkumu
    První
    Rekultivace
    Rekultivovaného
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 9. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014