Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
Autor
    Melka, Karel
    Mikuláš, Radek
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 2, 2 /138/
Strany
    s. 117-125
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Hydrobiotit z oligocenních tufů z Dětaně (Doupovské hory)
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    hydrobiotite
    Oligocene
    tuff
Klíčové slovo
    Dětaň
    Doupovské
    Hory
    Hydrobiotite
    Mts
    Oligocene
    Tuffs
Abstrakt (česky)
   V oligocenním tufu v lomu u Dětaně v Doupovských horách se nacházejí krátké sloupce tmavé slídy dosahující až 15 mm v průměru. Výsledky roentgen-difrakčního studia prokázaly, že primární flogopitová struktura byla přeměněna v důsledku zvětrávacího procesu na strukturu flogopit-vermikulitovou. Tmavá slída z Dětaně, ve srovnání s tmavou slídou z blízké locality Oleška, vykazuje značně jednodušší roentgen-difrakční obraz. Rentgenovou difrakcí zde byl prokázána přítomnost pouze flogopitové a vermikulitové komponenty spjatých formou smíšené struktury nepravidelně, nebo pravidelně (hydrobiotity) uspořádané, vedle zachovalých flogopitových partií s 2M1 strukturou. Křivka DTA je podobná vermikulitu. Termogravimetrické výsledky však ukazují menší množství vody než je charakteristické pro tento mineral a tím připouštějí přítomnost smíšené struktury.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012