Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrodynamické poměry a bentózní společenstvo vápnitých břidlic svrchního wenlocku v z. části Barrandienu (lom Kosov)
Další názvy
    Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry)