Podrobnosti záznamu

Název
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
Údaj o odpovědnosti
    Václav Vučka, Václav Zeman
Další názvy
    The hydroecological information system of the T.G. Masaryk Water Research Institute, Prague
Autor
    Vučka, Václav, 1935-
    Zeman, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 1
Strany
    s. 1-4
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 51, č. 2 (2001)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    001.9
    556
Skupina konspektu
    556
    626/627
Předmětová skupina
    bilance vodní
    databanka
    kvalita vody
    systém informační
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní hospodářství
    vodní zdroj
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Hydroekologický
    Informační
    Systém
    ústavu
    Vodohospodářského
    Výzkumného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012