Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogen - the product of coal thermal conversion
Autor
    Brožová, Zuzana
    Kříž, Vlastimil
Konference
    Conference on Environment and Mineral Processing (11. : 31.05.2007-02.06.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
Strany
    S. 7-10
Poznámky
    Projekt: GA105/07/1407, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vodík - produkt tepelné konverze uhlí
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    coal
    hydrogen
    two-stage pyrolysis
Klíčové slovo
    Coal
    Conversion
    Hydrogen
    Product
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Vodík vázaný ve struktuře uhlí byl získán v plynné formě pomocí dvoustupňové pyrolýzy. Objem vodíku v pyrolyzním plynu strmě rostl souběžně se zvyšující se teplotou ve štěpném modulu. Byla ověřena možnost získat vodík termickou degradací těkavých produktů z pyrolýzy uhlí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012