Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologická štúdia severnej časti departmentov La Libaertad, San Salvador a Cuscatlán, El Salvador
Další názvy
    A hydrogeological study of north parts of Districts La Libertad, San Salvador and Cuscatlán, El Salvador.
    Hydrogeologická studie severních částí departamentů La Libetad, San Salvador a Cuscatlán, El Salvador
Autor
    Guevara, José Mario
    Nováková, Dana
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralia Slovaca
Poznámky
    Akce: 2005/06/20 ; Zemplínská Šírava
Výraz tezauru
    hydrogeologic map, vulnerability of grounwater, El Salvador
Klíčové slovo
    Cuscatlán
    časti
    Departmentov
    El
    Hydrogeologická
    Libaertad
    Salvador
    San
    Severnej
    štúdia
Abstrakt (česky)
   Česká republika v rámci projektů MŽP pomoci rozvojovým zemím realizuje základní geologické mapování a hodnocení přírodních rizik v oblastech Nicaraguy a Salvadoru od r. 1997. Od loňského roku byly do geologických průzkumů zařazeny také hydrogeologické hodnocení studovaných území, které se orientují na vymezení hydrogeologických jednotek, zón infiltrace a odvodňování hornin, určení směru proudění podzemní vody, zhodnocení jednotlivých typů hornin, revizi hydrogeologických objektů v terénu (studní, vrtů a pramenů), hodnocení zranitelnosti kolektorů a možností kontaminace podzemních vod.
Abstrakt (anglicky)
   During international projects of Ministry of Enviroment, a team from Czech Geological Survey have realized geological mapping in scale 1:50 000 of many areas in Nicaragua and El Salvador since 1997. Last year (2004) was studied a large area with extent about 750 km2 from a point of view of geology and hydrogeology in El Salvador cca 50 km north of a capital San Salvador. Hydrogeological units for this area have defined for the first time - zones of infiltration, transit zones and zones of drainage; was designed a hydrogeological map in scale 1:50 000, a map of vulnerability of one selected catchment basin of river Matizate and described all findings of hydrogeological conditions, hydrochemical characteristics of groundwaters, possible contamination of groundwaters and sources of pollution.
Abstrakt (ostatní)
   Česká republika v rámci projektov MŽP pomoci rozvojovým krajinám realizuje od roku 1997 základné geologické mapovanie a hodnotenie prírodných rizík v oblastiach Nikaragui a Salvadoru. Od roku 2004 bolo do geologického prieskumu zaradené aj hydrogeologické hodnotenie študovaných území, ktoré sa orientuje na vymedzenie hydrogeologických jednotiek, zón infiltrácie a odvodňovania hornín, určenia smeru prúdenia podzemnej vody, zhodnotenie jednotlivých typov hornín, revíziu hydrogeologických objektov v teréne (studne, vrty a pramene), hodnotenie zraniteľnosti kolektorov a možnosti kontaminácie podzemných vôd.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014