Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
Údaj o odpovědnosti
    Josef Halíř, Míla Pletichová, Lukáš Žižka
Další názvy
    Hydrogeological issue of interlayer sand in Most region
    Hydrogeologische Problematik der Zwischenmittel-Sande in der Region Most
Autor
    Halíř, Josef
    Pletichová, Míla
    Žižka, Lukáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 34-37
Rok
    2013
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    553.9
    556
Skupina konspektu
    553
    556
Předmětová skupina
    hydrogeologie
    lom
    miocén
    mocnost
    prostředí deltové
    uhlí hnědé
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Hydrogeologická
    Meziložních
    Mostecku
    Písků
    Problematika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 9. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014