Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
Další názvy
    Hydrological Monitoring of the Melechov Massif
Autor
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Hydrological and hydrochemical monitoring! Disposal of high-level radioactive wastes! Melechov massif! Test locality
Klíčové slovo
    Hydrogeologická
    Masivu
    Melechovském
    Měření
    Režimní
Abstrakt (česky)
   V letech 1994-1998 byla prováděna hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu - potencionální testovací lokalitě nových metod,které budou budou využívány při vyhledávání místa pro hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů.Hydrogeologický průzkum zahrnoval monitoring hladin podzemní vody, průtoků na vodních tocích, čerpací zkoušky a chemické analýzy podzemních a povrchových vod.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrological Monitoring of the Melechov Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014